Klachtenprocedure

Informatie menu


Klachtenprocedure

1. Klachten kunnen alleen als klacht worden beschouwd als deze schriftelijk worden ingediend.
Dat kan via e-mail of via een formele brief. De indiener van de klacht geeft in de e-mail of brief
helder aan waaruit de onvrede over de dienstverlening bestaat.

2. Klachten kunnen worden ingediend ter attentie van de directie van Adviesbureau Peddemors.
Deze handelt de klacht administratief af.

3. Aan het feitelijk indienen van de klacht worden verder geen vormvereisten gesteld.
Alle klachten worden in behandeling genomen, mits deze schriftelijk zijn ingediend.

4. Na ontvangst van de klacht bekijkt Adviesbureau Peddemors of deze duidelijk is.
Zo nodig neemt de Adviesbureau Peddemors contact op met degene die de klacht heeft
ingediend om nadere vragen te stellen. In principe krijgt Adviesbureau Peddemors
5 werkdagen de tijd om de klacht af te handelen. Adviesbureau Peddemors kan echter
bij ingewikkelde klachten besluiten deze termijn te verlengen.

5. De afwikkeling van klachten gebeurt door Adviesbureau Peddemors zelf,
onder toezicht van de directie.

6. De afhandeling van de klacht zal met de indiener worden besproken en indien
noodzakelijk schriftelijk worden bevestigd.