veiligheid

Opleidingen Adviesbureau Peddemors

Veiligheid

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties), maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring - vaak verplicht - verhogen de veiligheid. Daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. 

Adviesbureau Peddemors is het toonaangevende instituut, waar zowel werknemers als leidinggevenden de nodige en vaak verplichte opleidingen kunnen volgen. Jarenlange ervaring en feedback met de werkplek dragen bij aan een slagingspercentage van >98%.

Adviesbureau Peddemors heet u van harte welkom!