Annuleringsregeling

Informatie menu


Annuleringsregeling

Artikel 6: Annulering van de opleiding

1. Na het verstrijken van het herroepingsrecht ( art. 4) kan de cursist de inschrijving met inachtneming van de navolgende bepalingen annuleren:

a. Tot één maand voor aanvang van de opleiding is annulering kostenloos.

b. Tot een periode van 14 dagen voor aanvang van de opleiding is 50% van het totale lesgeld verschuldigd.

c. Na 14 dagen en in een periode van 7 dagen voor de startdatum van de opleiding is 75% van het totale lesgeld verschuldigd.

d. Bij annulering binnen 7 dagen voor de start van de opleiding is 100% van het totale lesgeld verschuldigd.

2. In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de cursist het recht om een andere cursist aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. In geval van deelname door een andere cursist, is de cursist die zich voor de cursus heeft aangemeld een bedrag van € 40,00 verschuldigd in verband met de door Adviesbureau Peddemors te maken administratieve kosten. Na aanvang van de opleiding is dit niet meer mogelijk.

3. Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:

- Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.

4. Adviesbureau Peddemors heeft het recht om de training of cursus te annuleren.
Dit wordt tijdig doorgegeven aan de klant en/of deelnemer, tegelijk met een voorstel voor een nieuwe datum.