ADR

Opleidingen Adviesbureau Peddemors

ADR opleiding voor chauffeur gevaarlijke stoffen

Een chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert moet naast de basisopleiding beroepschauffeur een aanvullende cursus volgen om aan de eisen van dit specifieke vervoer te voldoen. Dit schrijft de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) voor. U heeft ten minste het ADR-Basiscertificaat nodig.

Voor het vervoer van enkele specifieke gevaarlijke stoffen zijn aanvullende certificaten vereist. U kunt hierbij denken aan modules voor tankvervoer, explosieven en radio-actieve stoffen. Met de ADR opleiding bent u dus breder inzetbaar.

Voor wie?

Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen ADR/VLG vervoeren boven de vrijgestelde hoeveelheid, moeten in het bezit zijn van een ADR-certificaat.  

Inhoud:

Hieronder een overzicht van de inhoud van de ADR-cursus:

 • Eigenschappen en gevaren van de verschillende ADR gevarenklassen;
 • Optreden bij calamiteiten;
 • Hoe te handelen in verschillende situaties;
 • Algemene voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • Belangrijkste soorten van gevaar;
 • Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen;
 • Preventieve en veiligheidsmaatregelen passend bij de verschillende soorten van gevaar;
 • Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, basiskennis over het gebruik van;
 • Beschermende uitrusting;
 • Kenmerking, etikettering en oranje borden;
 • Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen;
 • Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen;
 • Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container;
 • Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen;
 • Algemene informatie inzake de wettelijke aansprakelijkheid;
 • Informatie over multimodaal vervoer;
 • Behandeling en stuwage van colli;
 • Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongeval preventie en veiligheid, handelingen in het geval van brand of andere noodgevallen;
 • Bewustzijn voor de beveiliging;
 • Verpakkingen.

Duur:

De lesduur van de ADR-cursus is afhankelijk van de module(s) die gevolgd worden. Deze kunt u vinden bij de gewenste ADR-cursus.
Aansluitend aan de ADR-cursus wordt er een examen afgenomen. Het ADR-examen wordt afgenomen op een CBR-locatie.

Examen:

De duur van ADR-examen(s) is afhankelijk van de module(s) die gedaan worden. Info hierover is terug te vinden bij de gewenste ADR-cursus.

Na het ADR-examen ziet u meteen de uitslag op uw scherm. Is uw e-mailadres bekend bij het CBR dan wordt de uitslag van het ADR-examen ook per e-mail verstuurd.

Het ADR-certificaat wordt door het CBR binnen 1-2 weken naar uw huisadres gestuurd.

Geldigheid van het adr certificaat:

Het ADR-certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. U moet in het laatste jaar van  geldigheid een ADR herhalingscursus volgen en een ADR-herhalingsexamen.

Een ADR herhalingscursus kunnen wij ook voor u verzorgen.

Code 95 (nascholing):

De ADR-cursus kan voor 14 uur (theorie) voor de nascholing code 95 meetellen.

Cursus data:

Zie de beschikbare cursusdata onderaan de pagina. Staan er geen data, neem dan contact met ons op: 0546-573 066

subsidie:

Bedrijven die bijdragen aan het SOOB subsidiefonds krijgen bij ADR-initieel opleidingen stimuleringspremie.

€ 200,- ADR-Basis

€ 220,- ADR-Basis en Tank

€ 240,- ADR-Basis en Tank en klasse 1 en 7

PRIJS:

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. 

Locatie:

Adviesbureau Peddemors, Bedrijvenstraat 12, 7641 AN Wierden. Tel: 0546-573 066
In overleg kan Adviesbureau Peddemors in-company cursussen verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden.


De ADR cursussen zijn:  Klik hierop voor meer informatie.
ADR Basis

ADR Basis + Tank    

ADR Basis + Tank + Klasse 1  

ADR Basis + Tank + Klasse 7

ADR Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7

ADR Basis + Klasse 1   

ADR Basis + Klasse 7    

Cursus Agenda

Begindatum Einddatum Plaats Vrij
18-06-2024 21-06-2024 Adviesbureau Peddemors 1 inschrijven
27-06-2024 28-06-2024 Adviesbureau Peddemors 10 inschrijven
08-07-2024 12-07-2024 Adviesbureau Peddemors 11 inschrijven
11-07-2024 12-07-2024 Adviesbureau Peddemors 10 inschrijven