ADR Basis cursus behaal uw adr basis cursus certificaat bij Adviesbureau Peddemors

ADR BASIS Cursus

Doelgroep:

Alle chauffeurs, die gevaarlijke stoffen ADR/VLG vervoeren boven de vrijgestelde hoeveelheid, moeten in het bezit zijn van een ADR certificaat. Met een ADR basiscertificaat kan men ADR stukgoed vervoeren.

Wat mag je met een certificaat ADR Basis vervoeren?

Met ADR Basis mag je een voertuig besturen, waarin gevaarlijke stoffen in colli (stukgoedverpakkingen) worden vervoerd in hoeveelheden boven de vrijstellingsgrenzen.

De vrijstellingsgrenzen worden in het ADR geregeld en kunnen per stof verschillend zijn. Over het algemeen worden deze grenzen in het beroepsvervoer al snel overschreden.

De laadruimte kan open of gesloten zijn of een stukgoedcontainer.

Naast verpakte goederen mag je met dit certificaat ook bepaalde onverpakte gevaarlijke goederen, losgestort vervoeren in een voertuig of container. Met een ADR Basis certificaat mag je bovendien gevaarlijke stoffen in tankcontainers vervoeren of in MEGC's (gascontainers) als de individuele inhoud (capaciteit) daarvan per tankcontainer of MEGC de 3.000 liter niet overschrijdt.

Inhoud van de cursus:

In onderstaand overzicht zie je de examenonderwerpen voor het ADR certificaat Basis:

 • Eigenschappen en gevaren van de verschillende ADR gevarenklassen.
 • Optreden bij calamiteiten.
 • Hoe te handelen in verschillende situaties.
 • Algemene voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Belangrijkste soorten van gevaar
 • Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
 • Preventieve en veiligheidsmaatregelen passend bij de verschillende soorten van gevaar
 • Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, basiskennis over het gebruik van 
 • beschermende uitrusting, enz.)
 • Kenmerking, etikettering en oranje borden
 • Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
 • Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
 • Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
 • Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
 • Algemene informatie inzake de wettelijke aansprakelijkheid
 • Informatie over multimodaal vervoer
 • Behandeling en stuwage van colli
 • Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongeval preventie en veiligheid, handelingen in het 
 • geval van brand of andere noodgevallen, enz.)
 • Bewustzijn voor de beveiliging
 • Verpakkingen

,

Duur:

De cursus ADR basis heeft een lesduur van 3 dagen, de opleiding ADR start om 08:00 t/m 16:00 uur, aansluitend aan de ADR cursus wordt er een examen afgenomen. Het ADR basis examen bestaat uit een schriftelijk deel, 25 ADR basis vragen, het ADR examen kan op verschillende locaties worden afgenomen. Na het behalen van het ADR basis examen wordt het ADR basiscertificaat naar u toe gestuurd.

Examen:

Het initiële examen, van de beginnerscursus ADR basis, is een schriftelijk examen met 25 meerkeuzevragen. 15 Vragen gaan over algemene kennis en 2 x 5 vragen worden gesteld in de vorm van een casestudy.

Het verlengingsexamen, van de herhalingscursus ADR basis, is een schriftelijk examen met 20 meerkeuzevragen. 15 Vragen gaan over algemene kennis en 5 vragen worden gesteld in de vorm van een casestudy.

Wat is een casestudy?

In een casestudy worden 5 vragen gesteld over een bepaald transport van gevaarlijke stoffen. Voor de beantwoording van de vragen kan gebruik worden gemaakt van bepaalde hulpmiddelen, zoals afbeeldingen, tabellen en vervoersdocumenten.

Hoeveel fouten mag je maken?

Het aantal vragen dat goed beantwoord moet worden, wordt de cesuur genoemd.

Zie onderstaande tabellen.

Examenuitslag:

Als examenuitslag wordt alleen 'voldoende' of 'onvoldoende' gegeven. Er wordt geen cijferwaardering gegeven.

De uitslag van het examen krijg je op de dag van het examen en ontvang je van elke examenmodule een uitslagformulier. Als je bent geslaagd krijg je ongeveer 2 weken na je examen het ADR-certificaat thuisgestuurd.

Geldigheid van het certificaat?

Geldigheid ADR basis certificaat. Het ADR basiscertificaat heeft een geldigheid van 5 jaar, u moet in het laatste jaar van geldigheid een ADR herhalingscursus volgen en een ADR herhaling examen. 

Een ADR herhaling cursus kunnen wij ook voor u verzorgen.

Als je voor 2 of meer modules examen doet, en je bent niet voor de module Basis geslaagd, dan ontvang je geen certificaat. 

De uitslagen van de andere modules (Tank, Klasse 1, Klasse 7) blijven 1 jaar geldig.

De geldigheidsduur is 5 jaar. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingsexamen worden afgelegd. Bij verlenging van het ADR certificaat is het nieuwe certificaat pas geldig vanaf de vervaldatum van het oude certificaat.

Het is ook mogelijk om het ADR-certificaat eerder dan 12 maanden vóór de vervaldatum te verlengen. Voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld de cursusuren nog mee kunnen tellen binnen een 5 jaarlijkse periode van de nascholing. Nadeel is dat de geldigheid van het nieuwe certificaat in dit geval ingaat op de examendatum en niet op de vervaldatum van het oude certificaat.

Code 95 (nascholing):

CURSUS AGENDA

Onder aan de pagina kunt u de cursus data voor open inschrijving vinden. Wij verzorgen ook in overleg met u een in-company cursus. Er zijn diverse mogelijkheden. 

Neem contact op met ons kantoor. Tel. 0546-573066

Subsidie:

Bedrijven die bijdragen aan het SOOB subsidiefonds krijgen bij ADR initieel opleidingen € 125,- stimuleringspremie.

PRIJS:

ADR certificaat: ADR Basis al vanaf € 305,-

ADR Basis + Tank

ADR certificaat: ADR Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 linken

ADR certificaat: ADR Basis + klasse 1

ADR certificaat: ADR Basis + klasse 7

ADR Basis + Klasse 1 + Klasse 7