Gas detectie I en II

GASDETECTIE I EN II              “METEN IS WETEN”

Gas detectie I en II is bestemd voor medewerkers die een rol spelen bij het bepalen van risico’s ten gevolge van ongewenste gassen en dampen. Het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken voor een werkvergunning.

“NEEM TIJD VOOR VEILIGHEID”

Inhoud van de gasmeten cursus :

  • Dampspanning.
  • Besloten ruimten.
  • De invloed van temperatuur.
  • Dampdichtheid van bepaalde stoffen.
  • Explosiegrenzen.
  • De verhouding tussen vlampunt en explosiegrenzen.
  • IJken van de meter.
  • MAC – waarden.
  • Meten met meetbuisjes.

De cursus Gas detectie I en II word afgesloten met een toets, is deze met goedgevolg afgelegd dan word het veiligheidspaspoort afgestempeld. De cursus Gas detectie I en II moet minimaal elke twee jaar worden herhaald. Een herhalingscursus kunnen wij ook voor u verzorgen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met ons kantoor tel. 0546-573066